maandag, 5 feb 2001


Installatie apparatuur

In de eerste maanden van 2001 zal worden gewerkt aan het installeren van pompen, appendages, meet- en regelapparatuur en telemetrie. Deze werkzaamheden zullen voornamelijk worden uitgevoerd ter plekke van de intredeputten. In dit kader zal in week 6 op een drietal plaatsen in de groenstroken een 20'-container worden aangebracht, waarin de noodzakelijk apparatuur wordt ingebouwd voor het oppompen en conditioneren van het verontreinigde grondwater.
Naar verwachting kan het systeem daarna, in het voorjaar, in gebruik worden genomen.