maandag, 5 feb 2001


Boringen voltooid

Nadat in een eerder stadium zes drains in de boortrajecten G, C en D waren aangebracht, zijn in de periode van 16 oktober tot en met 9 november 2000 de resterende vier boringen in de trajecten E en F uitgevoerd. Hiermee is het werk betreffende de horizontaal gestuurde boringen voltooid.
In de weken tot de kerst zijn vervolgens de verbindende kabels en leidingen aangebracht en zijn de bijbehorende in- en uittredeputten geplaatst. De laatste intredeput (put C/D) zal worden geplaatst in week 6 (5 tot 9 februari 2001).