maandag, 16 okt 2000


Traject C en D gereed

Vrijdag is de laatste hand gelegd aan de boringen van traject C. Daarmee zijn de trajecten A, B, C, D en G gereed. De boringen voor de trajecten F en E vinden de komende 4 tot 6 weken plaats.