Resultaten injectie met protamylasse


"Concluderend kan worden gesteld dat de pilotproef succesvol en conform het voorop gestelde plan is verlopen. Met het infiltreren met protamylasse is het gewenste effect bereikt, namelijk de stimulatie van de afbraak van de gechloreerde ethenen tot ongechloreerde eindprodukten."


Het volledige rapport van Bioclear is te raadplegen als een PDF bestand. (460 kb)

Tevens is een serie grafieken met betrekking tot de resultaten te bekijken.

Overzicht peilbuizen waar de metingen zijn verricht: