In situ biorestauratieToelichting
Het grondwater onder het centrum van Uden is sterk verontreinigd met ontvettingsmiddelen (vnl. PER), afkomstig van een tweetal voormalige chemische wasserijen. De omvang van de sterke grondwaterverontreiniging
(> I-waarde) bedraagt ca. 9 ha , met een diepte tot 15 à 20 m -mv. In verband met de projectgrootte en de situering (onder stadskern) is gekozen voor een innovatieve saneringstechniek, nl. in-situ biodegradatie m.b.v. een drainagesysteem, aangebracht door horizontaal gestuurde boringen op 6 en 12 m onder de stadskern. De processturing en monitoring vindt plaats m.b.v. telemetrie.
Door de gekozen techniek wordt verdrogings- en ‘dunwater’-problematiek voorkomen en blijft de overlast voor de bevolking beperkt.
In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Promeco op dit project bodemonderzoek uitgevoerd, plannen ontworpen en bestekken gemaakt. Promeco is tevens verantwoordelijk voor het projectmanagement (directievoering, dagelijks toezicht en milieukundige begeleiding).

Gehanteerde technieken

• rvs-drainage/infiltratiesysteem d.m.v. horizontaal gestuurd boren (HDD)
• anaërobe dehalogenering d.m.v. in-situ biostimulatie
• processturing en monitoring m.b.v. telemetrie en on-line metingen

Betrokken partijen
Opdrachtgever : Provincie Noord-Brabant
Directie : Promeco BV
Aannemers :
• boringen/drainage : v.Helvoirt Boormij. BV
• biorestauratie : Mourik
• telemetrie : Volker installatiegroep

Projectgegevens Uden centrum
Verontreiniging : VOCl (PER) in grondwater
Omvang (> I-waarde) : 9 ha.; diepte 20 m
Tijdsduur sanering : 5 jaar
Projectkosten : ca. 7 miljoen gulden